Vol639模特梦心月心愿旅拍轻透迷人紫色服饰秀翘臀美腿撩人诱惑写真50P梦心月爱蜜社

Vol639模特梦心月心愿旅拍轻透迷人紫色服饰秀翘臀美腿撩人诱惑写真50P梦心月爱蜜社

傳當傳其人,令可保舉。此平人之无病,实由五脏互相克制,故不至偏胜为灾。

得商音之和,亦商音善者悉來也,惡者悉消去。 此書亦不信惡人,惡人亦不信此書。

 曰有,请以中风病证之,卒然不省,尚能饮食,非积之蔽心重乎? 又吐衄,余血停瘀,不得不去瘀导滞,亦急则治标之义也。

唯大神成之,使見天神,與其語言,思聞復戒。 肾有两,形如豆,左右相对,而附于脊,各有二系,上系系于心,下系系于脊。

愚人為行乃如是,寧能使命在不死之中,可勿避也。或為鬼神所害。

四象之外,又增阳明、厥阴名色,非蛇足乎?無一小不善之辭,可得延命。

Leave a Reply